symboly obce

symboly obce

menu

úvodní stránka
základní informace
zastupitelstvo
historie
současnost
zajímavosti
kronika
služby
informace
užitečné odkazy
fotogalerie
obecník
mateřská škola
Království Komety
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Království Komety

knihovna

Minikopaná 2008

 

úvodní stránka

úvodní slovo


Vítáme Vás na internetových stránkách Obce Svinošice.

aktuality

19.10.2016

V souvislosti s novelou zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích dochází od 1. října 2016 k podstatné změně v ustanovení § 47 - Přestupky proti veřejnému pořádku
Obec Svinošice proto, podobně jako další obce, připravuje obecně závaznou vyhlášku, kterou se upraví zkrácení či zrušení nočního klidu v době konání slavností nebo obdobných akcí, tedy v době od 22.00 hod. do 06.00 hod. 
Proto prosíme organizátory společenských akcí (festivaly, koncerty, sportovní akce, ohňostroje, apod.), při nichž by mohlo dojít k rušení nočního klidu, aby oznámili obci svůj záměr pořádat slavnosti a obdobné akce v rozmezí od 22.00 hod. do 06.00 hod. v období od 1.12.2016 do 31.12.2017. Oznámení, které postačí zpracovat prostou formou zašlete na Obecní úřad Svinošice 
nebo na e-mail: starosta@svinosice.cz. Do oznámení prosím uveďte název akce, pořadatele, místo konání a zejména den a hodinu zahájení a ukončení akce. 
Oznámení zašlete nejpozději do10. listopadu 2016 na pozdější dodání nebudeme brát zřetel. Přestože jsme si vědomi, že termíny některých akcí bude již nyní obtížné předvídat, legislativa nám nedává jinou možnost než umožnit jejich bezproblémové konání po 22 hodině právě připravovanou obecně závaznou vyhláškou. 
Děkujeme Vám za spolupráci a za pochopení.

kde nás najdete

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

dnes má svátek

návštěvník číslo

 

úřední e-deska

územní plán obce Svinošice

800 let - kalendář akcí

kronika

nové fotografie

Dětský den

Ostatky 2016

Maškarní ples 2016

Vypouštění balónků 2015 - Posíláme přání Ježíškovi

Vítání občánků 2

Svinošické kuličky
a koule 2015

Hody 2015

Vítání občánků 2015

Ostatky 2015

Svinošické koule 2014

Svinošické kuličky 2014

Hody 2014

Ostatky 2014

Hody 2013

Vítání občánků

Ostatky 2013

Dětský maškarní karneval

Svinošické koule

Svinošické kuličky

Krojované hody

Dětský maškarní karneval

Ostatky 2012

Svinošické koule

Svinošické kuličky